May 13, 2022

อุดร เที่ยวไหนดี…

อุดร เป็นจังหวัดในภาคอีสานที่ได้มาเที่ยวแล้วรู้สึกได้ถึงความสนุกอย่างบอกไม่ถูก ขนาดวางแผน 1 วัน ยังกินเที่ยวเบาๆ ชิลๆ เช้ายันเย็น แบบสบายๆ ยังได้เลย! กับสถานที่เหล่านี้….

สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์

สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์

อุดร ซันไฌน์ สวนกล้วยไม้หอม ตั้งอยู่ที่ ซอยกมลวัฒนา ถนนรอบอุดร-หนองสำโรง ตำบล หนองสำโรง เป็นสวนกล้วยไม้ ที่ผลิตกล้วยไม้ กลิ่นหอม พันธุ์ใหม่ของไทย ซึ่งใช้เวลา ในการค้นคว้า และผสมพันธุ์ ระหว่างแวนด้า (Vanda) โจเซฟฟินแวนเบอร์โร (Josephine Van Berrow) ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ที่สมาคมกล้วยไม้โลก ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2531 Slotxo ชื่อพันธุ์ Udon Sunshine Orchid หรือพันธุ์ นางสาว อุดรซันไฌน์ ซึ่งมีการนำไปสกัด ทำน้ำหอม ในชื่อเดียวกัน ไปจำหน่าย

วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน

วัดป่า ภูก้อน จะเป็นสถานที่ที่สงบ เหมาะแก่การ บำเพ็ญภาวนา ของพระสายกรรมฐาน มีพระวิหาร ที่สวยงามสะดุดตา โดยพระวิหาร มีลักษณะ เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ สมัยรัตนโกสินทร์  ภายในถูกตกแต่ง อย่างตระการตา แฝงไปด้วย คำสอนของพระพุทธเจ้า ภายในวัด มีพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐาน หน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี  พระพุทธไสยาสน์ หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อน จากประเทศอิตาลี ที่นำมาเรียงซ้อนกันถึง 42 ก้อน   ซึ่งเป็นหินขาวอ่อน ที่มีความงดงาม และทนทานมากที่สุด ใช้ระยะเวลา ในการสร้างนานถึง 6 ปี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง

หากพูดถึงความโดดเด่น เป็นหนึ่งเดียว ของอุดรธานี ก็ต้องนึกถึง “แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง” ในอำเภอหนองหาน ซึ่งถือเป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรม เพียงหนึ่งเดียว ของภาคอีสาน โดยได้รับการรับรองจาก องค์การยูเนสโก ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งแต่ พ.ศ.2535 และมีความสำคัญ ระดับโลกตรงที่ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ กว่า 5,000 ปีมาแล้ว ที่สำคัญที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นถึง ก้าวสำคัญ ของวิวัฒนาการ ทางวัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยี ของมนุษย์

ภู ฝอย ลม

ภูฝอยลม
ภูฝอยลม

ภู ฝอย ลม เป็นยอดภูเขาสูงที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน – ปะโค อำเภอหนองแสง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 600เมตร มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี และมีความชุ่มชื้นสูงมาก และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในอดีต ทำให้เกิด Lichen (รา+สาหร่าย) ชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Frutiose เรียกว่า “ฝอยลม” (Usnea abissinica Mot.)มีลักษณะเป็นเส้นฝอยสีเขียวปนเทา เกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้เจริญงอกงามกระจายอยู่เต็มภูเขา จนได้รับการขนานนามว่า “ภู ฝอย ลม”

หมู่บ้านคำชะโนด

บ้านคำชะโนด
บ้านคำชะโนด

บ้าน คำชะโนด ตั้งอยู่ที่ บ้าน คำชะโนด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งมีน้ำล้อมรอบสภาพคล้ายเกาะ มีดงต้นปาล์มชนิดหนึ่ง คล้ายต้นตาลผสมกับต้นมะพร้าว เรียกว่า ต้นชะโนด สมัยก่อน เรียกที่นี่ว่า “วังนาคินทรคำชะโนด” เชื่อกันว่า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่กลางดง เป็นประตูสู่เมืองบาดาล เป็นที่อยู่อาศัยของ พญาสุทโธนาค ที่แปลกคือ ในดงชะโนด มีน้ำซับน้ำซึมอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่เคยมีน้ำท่วม

ทะเลบัวแดง

ทะเลบัวแดง

อยู่ในบึงน้ำจืด บึงหนองหาน อ.กุมภวาปี แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย พันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำ จำนวนมาก โดยดอกบัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์  ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. นักท่องเที่ยวจะมองเห็น ดอกบัวแดง บานเต็มท้องน้ำ หนองหานสุดลูกหูลูกตางดงาม อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า ทะเลบัวแดง ซึ่งในทุกปี นักท่องเที่ยว สามารถแวะมาชมความงดงามของทะเลบัวแดง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

วนอุทยานน้ำตกธารงาม

วนอุทยานน้ำตกธารงาม

วนอุทยาน น้ำตกธารงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ ป่าขุนห้วยสามทากห้วยกองสี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ 78,125 ไร่ ลักษณะพื้นที่ของป่าเป็นภูเขาสูงชันและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีอาณาเขตบริเวณกว้างขวาง สภาพเป็นป่าดิบ และป่าเต็งรังมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นหลายชนิดด้วยกัน อีกทั้งมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่พอสำรวจพบบ่อย

ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน ศาลเจ้าปู่ย่า

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ศาลเจ้าปู่ย่า
ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ศาลเจ้าปู่ย่า

ศูนย์วัฒนธรรม ไทย – จีน ตั้งอยู่ ใจกลางเมืองอุดรธานี บริเวณเดียวกันกับศาลเจ้าปู่ย่า สถานที่ตกแต่งโดยจำลอง บรรยากาศแบบจีน อย่างกับยกเมืองจีน มาไว้ใจกลางเมืองอุดร โดยสร้างขึ้นเพื่อ เชิดชูองค์เจ้าปู่เจ้าย่า ที่เป็นที่เคารพและศรัทธา ของชาวอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้ง เป็นแหล่งในการ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของชาวจีน ที่อพยพจาก ประเทศจีน มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในจังหวัดอุดรธานี  เป็นสถานที่ที่สงบ เย็นสบาย เเละสวยงามมาก

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

สวนสาธารณะ หนองประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนน้อย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้ง เมืองอุดรธานี โดยทางเทศบาลนครอุดรธานี จัดสร้างสวนสาธารณะ โดยรอบหนองน้ำ และสร้างสะพานเชื่อม ระหว่างเกาะต่างๆ มีทั้งสนามเด็กเล่น และลานกีฬาต่างๆ เพื่อให้ได้พักผ่อนหย่อนใจ

อ่านบทความอื่นๆ

ที่เที่ยว “เชียงใหม่”

เกมน่าสนุกได้เงิน : PGSLOTGAME , PGSLOT บาคาร่า สูตรบาคาร่า  SA Gaming