February 29, 2024

เป็นหวัด สิ่งเหล่านี้ช่วยคุณได้!

ในช่วงที่ฤดูเปลี่ยน อากาศก็เริ่มแปรปรวน บางครั้งฝนฟ้า ก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ ทำให้มีโรคเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ การเป็น ” หวัด ” ที่เมื่อเป็นแล้ว ก็ทำให้ ไม่สบายเนื้อสบายตัว ไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ หรือมีไข้ ซึ่งอาการเหล่านี้ สามารถช่วยบรรเทาอาการได้ ด้วยสิ่งเหล่านี้…. กระเทียม กระเทียมเป็นพืชที่นิยมนำมา ใช้รักษา หวัด …