July 2, 2020

ผักชีฝรั่ง

ผักชีฝรั่ง ผักชีฝรั่ง เป็นต้นไม้ล้มลุก เมืองร้อนปีเดียวหรือปลายปี ในวงศ์ผักชี มีถิ่นกำเนิดในประเทศ แม็กซิโก และ ทวีปอเมริกาใต้ แต่มีการปลูกเลี้ยง ทั่วโลก โดยมีชื่อพื้นเมืองอื่น ดังนี้ ผักชีดอย (เหนือ,เชียงใหม่) มะและเด๊าะ (กระเหรี่ยง,แม่ฮ่องสอน) หอมป้อมกุลา (เหนือ) ผักหอบเป (อีสาน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ผักชีฝรั่ง มีลำต้น เตี้ยติดดิน …