January 21, 2021

ลำไย

ลำไย ชื่อวิทยาศาสตร์: Dimocarpus longan( มักเขียนผิด เป็น ลำใย ) มีชื่อเรียกพื้นบ้านว่า บ่าลำไย ชื่อภาษาอังกฤษว่า ลองแกน (Longan) วงศ์ Sapindaceae เป็นพืชพื้นเมือง ในพื้นที่ราบต่ำ ของ ลังกาอินเดีย ตอนใต้ บังกลาเทศ พม่า และ จีนภาคใต้ เป็นพืชไม้ผล เขตร้อน และ กึ่งร้อน เป็นไม้ยืนต้น ขนาดกลาง ลำต้นสีน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อ สีขาวครีม ผลทรงกลม เป็นช่อ ผลดิบเปลือกสีน้ำตาล อมเขียว ผลสุกสีน้ำตาลล้วน เนื้อลำไยสีขาว หรือชมพูอ่อน เมล็ดสีดำเป็นมัน เนื้อล่อนเม็ด

ประวัติ ลำไยเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิด ในเขตร้อน และ กึ่งร้อนของ เอเชีย ซึ่งอาจมีถิ่นกำเนิด ในลังกาอินเดีย พม่า หรือ จีนแต่ที่พบหลักฐาน ที่ปรากฏในวรรณคดี ของจีนในสมัย พระเจ้าเซ็งแทง ของจีนเมื่อ 1,766 ปีก่อน คริสกาล

จากหนังสือ RuYa ของจีนเมื่อ 110 ปีก่อน คริสตกาลได้มีการกล่าวถึง ลำไย ไว้แล้ว และ ชาวยุโรปได้เดินทาง ไปยัง ประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 1514 ก็เขียนเรื่องราว เกี่ยวกับ ลำไยไว้ใน ปี พ.ศ. 1585 แสดงว่าลำไย มีการปลูก ในจีนที่มณฑลกวางตุ้ง เสฉวนมีศูนย์กลาง อยู่ที่ มณฑลฟูเกียน

ลำไยได้แพร่หลายเข้าไปใน ประเทศอินเดีย ลังกา พม่า แล ะประเทศแถบ เอเชีย ลังกาพม่า และ ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเข้าสู่ประเทศอเมริกา ในปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ในประเทศไทย ทางภาคเหนือ มีลำไยพันธุ์พื้นเมือง เรียก “ลำไยกะลา” ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีชาวจีนนำพันธู์ ลำไยเข้ามาถวายพระราชชายา เจ้าดารารัศมี จำนวน 5 ต้น เป็นพันธุ์เบี้ยวเขียว ทรงให้ปลูกที่ เชียงใหม่ 3 ต้น ที่ตรอกจันทร์ กรุงเทพฯ 2 ต้น หลักฐานที่พบเป็น ต้นลำไย ในสวนเก่าแก่ ของ ร.อ.หลวงราญอริพล (เหรียญ ศัพทเสน) ที่ปลูกใน ตรอกจันทร์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ใกล้วัดปริวาศ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมามีการขยายพันธุ์ จากต้นในจังหวัด เชียงใหม่ จากนั้นก็ขยาย สู่ภูมิภาคต่างๆ ในล้านนา โดยการเพาะเมล็ด จนเกิดการกลายพันธุ์ (Mutation) เกิดพันธุ์ใหม่ ตามสภาพ คุณลักษณะ ที่ดี ของภูมิอากาศ ที่เหมาะสม และ เกื้อกูล ต่อการเจริญเติบโต ของลำไย

ลำไย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดลำพูน มีสภาพภูมิประเทศที่ดี ในลุ่มแม่น้ำใหญ่ หลายสาย จนเกิดลำไยต้นหมื่น ที่บ้านหนองช้าง คืน อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งเก็บผลขายต้นเดียว ได้ราคาเป็น หมื่น เมื่อ ปี พ.ศ. 2511 ผลิตผลต่อต้น ได้ 40-50 เข่งพัฒนาการของลำไย ในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะ ที่จังหวัดลำพูน ถ้านับจากการ เสด็จกลับล้านนา ครั้งแรกของ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เมื่อ ปี พ.ศ. 2457 จนถึงลำไยต้นหมื่น ที่หนองช้าง คืนเมื่อปี พ.ศ. 2511 ก็พัฒนามา ร่วม 60 ปี และถ้านับถึงปีปัจจุบัน มีการพัฒนาพันธุ์ ร่วม 90ปี แล้วจนขณะนี้ มีลำไยมากมายหลายพันธุ์ และมีการปลูกมากถึง157,220 ไร่

เยี่ยมชม ข่าวสารดี ของเราได้ที่ jewelrykanagata SA Gaming slotxo 250เกม
สนับ สนุน  > PGslot , Ufabet , Slotxo , PG SLOT , PG SLOT , PG SLOT , PG SLOT , PG SLOT , UFABET<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *