September 22, 2020

ไหว้พระอยุธยา

ไหว้พระอยุธยา แล้ววัดไหนก่อน วัดไหนหลัง?  หิวๆ แวะกินร้านอะไร? นี่เราขับรถวกไปวนมารึเปล่า?  แล้ววันนี้จะทันครบ วัดที่เราตั้งใจจะมาไหม วันนี้เรามีวัดมาแนะนำกันครับ เชิญชมด้านล่างได้เลย

ไหว้พระอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล  ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวย แลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดอยุธยาเลยก็ว่าได้ค่ะ วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์องค์ใหญ่ ที่เชื่อกันว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาย และด้านในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่อีกด้วย ปัดหมุดจุดแรกกันที่วัดใหญ่ฯ อยู่นอกเกาะเมือง หาง่าย ใกล้สุด ไหว้พระอยุธยา

วัดพนัญเชิงวรวิหาร  อยู่ไม่ไกลจากวัดใหญ่ชัยมงคลครับ เดินทางสู่วัดพนัญเชิงวรวิหาร  ใกล้กันแค่ 1.5 กิโลเมตร

ออกจากวัดใหญ่ชัยมงคลเลี้ยวซ้ายขับรถลึกเข้ามาตามถนนเดิม เป็นวัดสวยอยุธยา เก่าแก่ และสำคัญที่ต้องมาให้ได้สักครั้ง ภายในประดิษฐาน พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต หรือ เจ้าพ่อซำปอกง พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยา และยังเป็นที่สักการะนับถือทั้งคนไทย และคนไทยเชื้อสายจีน ไหว้พระอยุธยา

วัดพุทไธศวรรย์ เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โต และมีชื่อเสียง ตามตำนานเล่าว่า วัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) หลังสถาปนากรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ  ปรางค์ประธาน  องค์ใหญ่ศิลปะแบบขอม และ พระตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ

วัดไชยวัฒนาราม  เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ.2173 เป็นวัดหลวงที่มีความสำคัญมากๆ เพราะเป็นวัดที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ และยังเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ด้วย

ไหว้พระอยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์  สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2035 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวัง คือ เป็นวัดที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงของพระนครศรีอยุธยาในสมัยอดีตนั่นเอง เป็นวัดประจำวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ เลยทีเดียวค่ะ

  วัดมหาธาตุ  เป็นวัดที่จัดอยู่ใน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ค่ะ ที่นี่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย สร้างในสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพะงั่ว เมื่อปี พ.ศ. 1917 แต่แล้วเสร็จ และสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จในสมัยสมเด็จพระราเมศวร

   วิหารพระมงคลบพิตร  ห่างจากวัดพนัญเชิงวรวิหารประมาณ 6 กิโลเมตร โดยย้อนกลับไปทางวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม

คราวนี้เจอวงเวียนให้เลี้ยวซ้าย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นช่วงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นวัดเก่าแก่ในเขตกำแพงเมืองที่สวยงาม และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ภายในวิหารมี  พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ที่สวยงาม หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์องค์เดียวในประเทศไทย แม้จะได้รับความเสียหายในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด

  วัดราชบูรณะ  สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือเจ้าสามพระยา ในปี พ.ศ. 1967 เป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในอยุธยา โบราณสถานสำคัญในวัดก็ คือ  พระปรางค์วัดราชบูรณะ  ซึ่งมีมีกรุใหญ่และลึก ทั้งหมด 3 ห้องใหญ่ ๆ เรียงกันลงไป ห้องที่อยู่ในสุด เป็นห้องที่สำคัญที่สุด บรรจุพระบรมธาตุ ซึ่งเก็บรักษาอย่างดีในเจดีย์ทองคำและรอบๆ ยังเต็มไปด้วยพระพุทธรูปต่างๆ

  วัดธรรมิกราช   จากหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวลุงเล็ก ให้ยูเทิร์นรถกลับไปทางเดิม ผ่าน 2 สี่แยกเหมือนเดิม แต่ตรงสี่แยกที่ 2 ให้เลี้ยวซ้าย ที่นี่เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่พระมหากษัตริย์เสด็จมาฟังธรรมกันประจำในวันพระ สร้างขึ้นโดย พระยาธรรมิกราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง ที่นี่ยังเป็นสถานที่สอบเปรียญธรรมสำหรับพระสงฆ์ในสมัยโบราณอีกด้วย  

จุดเด่นที่สำคัญ คือ เป็นวัดที่มีการพบเศียรพระธรรมิกราชซึ่งนับเป็นเศียรพระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดใหญ่สุด และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และเจดีย์ทรงกลมที่มีปูนปั้นรูปสิงห์ล้อมที่หาชมได้ยาก

ประวัติศาสตร์อยุธยา เป็นเมืองหลวงของสยามเป็นเวลากว่า 400 ปี สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นโดยพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.1893 และถูกทำลายโดยกองทัพพม่าในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2310 อยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด 34 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ (มีราชวงศ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี สุโขทัย ปราสาททอง และบ้านพลูหลวง)

มีพุทธศาสนาแบบหินยานเป็นศาสนาประจำอาณาจักร แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อด้านวิญญาณและพระพุทธศาสนาแบบมหายานเจือปนอยู่ด้วย สำหรับในสถาบันกษัตริย์ของอยุธยา ก็ยังใช้พิธีกรรมที่เป็นฮินดูและพราหมณ์เป็นการสร้างอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ เป็นการผสมระหว่างหลัก “ธรรมราชา” และ “เทวราชา”

ทุกวันนี้คนทั่วไปในสังคมดูเหมือนรับรู้กันแต่เพียงว่ากรุงศรีอยุธยา คือ ราชธานีของชนชาติไทยที่สืบเนื่องมาจากกรุงศรีอยุธยามีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี ก่อนที่จะถูกเผาผลาญจนเป็นกรุงเก่าไปเพราะน้ำมือพม่าข้าศึก

แล้วจึงมีกรุงธนบุรีกับกรุงเทพมหานครขึ้นมาแทนจนกระทั่งปัจจุบันสิ่งที่เหลือให้เห็นอยู่เป็นรูปธรรมก็คือ เกาะเมืองที่มีแม่น้ำล้อม มีซากหักพังของโบราณสถานที่เป็นวัดวาอารามและปราสาทราชวัง ซึ่งล้วนล่อตาล่อใจให้นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ทั้งภายและนอกประเทศไปชมกัน

แต่โดยความเป็นจริง กรุงศรีอยุธยามีความหมายต่อคนในสังคมไทยมากมายกว่านี้ ถ้ามองให้กว้างออกไปก็นับได้ว่าเป็นมรดกทางอารยธรรมแห่งหนึ่งของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความในการการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่แพ้กับคนในภูมิภาคอื่นของโลกเลย

เยี่ยมชม ข่าวสาร ดีๆเกี่ยว กับเกม 250เกม ได้ที่นี้ jewelrykanagata บาคาร่า สูตรบาคาร่า SA Gaming slotxo เกม y8 >>>> Epic win
สนับสนุน โดย PGslot , Ufabet , Slotxo , PG SLOT , PG SLOT , PG SLOT , PG SLOT , PG SLOT , UFABET >>>EPIC WIN >> มายคราฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *