April 11, 2024

ข้อดีการออกกําลังกาย

มาป้องกันมะเร็งด้วยการออกกำลังกายกันดีกว่า ข้อดีการออกกําลังกาย มะเร็ง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงสุดอันดับหนึ่งในประเทศไทย ทุกชั่วโมงจะมีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 7 คน ทุกวันจะมีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 168 คน ทุกปีจะมีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 61,320 คน ข้อดีการออกกําลังกาย การออกกำลังกายช่วยป้องกันมะเร็งได้ ทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทาน การออกกำลังกายยังช่วยป้องกันโรคหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงสุดอันดับสองในประเทศไทยอีกด้วย ประโยชน์อื่นๆ ของการออกกำลังกาย ป้องกันโรคกระดูกพรุน (OSTEOPOROSIS) ลดอุบัติการของกระดูกหักที่กระดูกสันหลัง, …